آرشیو اخبار - 17 اردیبهشت 1397

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

تدوین و انجام 491 برنامه بازرسی فنی در پالایشگاه نهم مجتمع گاز پارس جنوبی پارس جنوبی

در راستای سیاست های کلی بازرسی فنی مجتمع؛ فعالیت امور بازرسی پالایشگاه نهم مجتمع گاز پارس جنوبی نیز در فصل عملیات تعمیرات اساسی آغاز شد.
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۳:۴۱
صفحه ۱ از ۷