آرشیو اخبار - 01 اردیبهشت 1397

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

آغاز عملیات تعمیرات اساسی در بزرگترین پالایشگاه گازی مجتمع گاز پارس جنوبی

در راستای تولید مستمر و پایدار گاز، عملیات تعمیرات اساسی سال جاری در پالایشگاه نهم مجتمع گاز پارس جنوبی کلید خورد.
۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۴:۵۳
صفحه ۱ از ۲