آرشیو اخبار - 04 اسفند 1397

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

برگزاری کارگاه آموزشی حفاظت شنوایی و تنفسی در پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی

کارگاه آموزشی حفاظت شنوایی و تنفسی با حضور متخصصان و کارکنان در بازه زمانی سه روزه در پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی برگزار گردید.
۴ اسفند ۱۳۹۷ ۱۱:۴۰