آرشیو اخبار - 15 اسفند 1397

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

کاهش زمان تعمیرات اساسی و افزایش اثربخش بازرسی فنی

زمان تعمیرات اساسی پالایشگاه های مجتمع گاز پارس جنوبی با انجام فرآیندهای مناسب بازرسی کاهش چشمگیری داشته است.
۱۵ اسفند ۱۳۹۷ ۱۱:۳۸
صفحه ۱ از ۲