آرشیو اخبار - 25 دی 1397

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

سال آینده فازهای 9 و 10 تعمیرات اساسی نخواهند داشت

تمام برنامه های تعمیراتی پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی در سایه تلاش متخصصان و کارکنان انجام و فازهای 9 و 10 در بهترین شرایط عملیاتی قرار دارند.
۲۵ دی ۱۳۹۷ ۱۱:۰۲
صفحه ۱ از ۲