آرشیو اخبار - 29 فروردین 1397

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

پایداری فرآورش و تولید محصولات در پالایشگاه های مجتمع به نحوه ی بسیار مطلوب مدیریت می شود

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی در نشست مشترک با مدیران عامل پتروشیمی های مستقر در پارس جنوبی گفت: پایداری تولید در پالایشگاه های بزرگترین مجتمع گازی کشور را به شیوه بسیار مطلوب مدیریت و صدای مشتریان را شفاف خواهیم شنید.
۲۹ فروردین ۱۳۹۷ ۱۷:۰۵
صفحه ۱ از ۲