آرشیو اخبار - 27 فروردین 1397

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

تولید 24 میلیون بشکه معیانات گازی در پالایشگاه نهم مجتمع گاز پارس جنوبی

با تلاش شبانه روزی متخصصان و کارکنان پالایشگاه نهم بیش از 24 میلیون بشکه میعانات گازی در سال 96 تولید شد.
۲۷ فروردین ۱۳۹۷ ۱۱:۵۳