آرشیو اخبار - 05 آذر 1396

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

برگزاری آیین کتاب و کتابخوانی با اهداء کتاب به کتابخانه مرکزی غدیر شهرستان کنگان برگزار شد

گزارش تصویری از برگزاری آیین کتاب و کتابخوانی با همت واحد محیط زیست پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی در کتابخانه مرکزی غدیر شهرستان کنگان
۵ آذر ۱۳۹۶ ۱۷:۲۴
صفحه ۱ از ۴