آرشیو اخبار - 04 آذر 1396

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

میزان تحقق اهداف و پیشرفت برنامه های اجرایی مجتمع گاز پارس جنوبی بررسی شد

جلسه بررسی میزان تحقق اهداف و پیشرفت برنامه های اجرایی شش ماه سال 96 در مجتمع گاز پارس جنوبی برگزار گردید.
۴ آذر ۱۳۹۶ ۰۷:۴۴