آرشیو اخبار - 22 آذر 1396

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

قدر انرژی را بیشتر بدانیم

انرژی و ارزش آن در دنیای امروز آنقدر اهمیت یافته است که تمام کشورهای دنیا چه دارای منابع انرژی باشند و چه نباشند، به نحوی درگیر این موضوع حیاتی برای زندگی بشر هستند.
۲۲ آذر ۱۳۹۶ ۰۸:۴۶
صفحه ۱ از ۲