آرشیو اخبار - 11 آذر 1396

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

پروژه مدل سازی پیامدهای منجر به انفجار و نشر مواد سمی در فازهای اول تا دهم پارس جنوبی

عملیات مدل سازی پیامدهای منجر به انفجار و نشر مواد سمی در پالایشگاه اول تا پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی با موفقیت انجام شد.
۱۱ آذر ۱۳۹۶ ۱۵:۲۴
صفحه ۱ از ۲