آرشیو اخبار - 06 آبان 1396

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

رسیدگی به مشکلات و حمایت از کارکنان ، مهمترین برنامه این واحد است

واحد روابط کار، مددکاری اجتماعی و امور ایثارگران مجتمع گاز پارس جنوبی در راستای تعهدات خود و ارائه خدمات مناسب به همکاران برنامه های متعددی در دستور کار قرار داده است.
۶ آبان ۱۳۹۶ ۱۳:۳۷