آرشیو اخبار - 30 آبان 1396

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

با تکمیل عملیات راه اندازی واحد های جدید در پالایشگاه های ششم و هشتم فرآوری اتان افزایش خواهد یافت

مدیر عامل مجتمع گاز پارس جنوبی در جلسه بررسی میزان تعهد اهداف و برنامه های اجرای شش ماه نخست سال جاری گفت: با تکمیل راه اندازی واحدهای جدید در پالایشگاه های ششم و هشتم فرآوری محصول با ارزش اتان به 11 هزار تن در روز افزایش می یابد.
۳۰ آبان ۱۳۹۶ ۱۷:۵۱
صفحه ۱ از ۳