آرشیو اخبار - 17 آبان 1396

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

تولید بیش از 114 میلیون بشکه میعانات گازی در مجتمع گاز پارس جنوبی

در هفت ماه ابتدای سال جاری بیش از 114 میلیون بشکه میعانات گازی در مجتمع گاز پارس جنوبی تولید شده است.
۱۷ آبان ۱۳۹۶ ۱۳:۰۸
صفحه ۱ از ۲