آرشیو اخبار - 14 آبان 1396

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

انتصابات جدید در مجتمع گاز پارس جنوبی

مدیر عامل مجتمع گاز پارس جنوبی، با صدور سه حکم، ابتدا مدیر سایت 2، سپس مدیر فاز 19 و مدیر راه اندازی و تغییر و تحول کل پروژه های مجتمع گاز پارس جنوبی را منصوب کرد.
۱۴ آبان ۱۳۹۶ ۱۴:۲۱
صفحه ۱ از ۴