آرشیو اخبار - 13 آبان 1396

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

13 آبان؛ روز نمایش استکبار ستیزی مردم قهرمان ایران

فرمانده حوزه مقاومت بسیج حضرت امیرالمومنین علی (ع) مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: این روز بزرگ به عنوان روز نمایش استکبار ستیزی مردم ایران و کوتاه کردن دست استکبار و بیگانگان از کشورمان است.
۱۳ آبان ۱۳۹۶ ۱۵:۰۴
صفحه ۱ از ۶