آرشیو اخبار - 11 آبان 1396

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

اولین واحد تولید ماده بودار کننده گاز کشور در مجتمع گاز پارس جنوبی کلید خواهد خورد

با راه اندازی اولین واحد تولید ماده بودار کننده گاز، کشورمان علاوه بر تولید و قطع وابستگی به واردات‌ به جمع صادر کنندگان این ماده بسیار مهم در جهان خواهد پیوست.
۱۱ آبان ۱۳۹۶ ۱۹:۱۹