آرشیو اخبار - 01 آبان 1396

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

عملیات تعمیرات اساسی در پالایشگاه های مجتمع گاز پارس جنوبی پایان یافت

تعمیرات اساسی 8 پالایشگاه مجتمع گاز پارس جنوبی با هدف فرآورش پایدار گاز در فصل زمستان پایان یافت.
۱ آبان ۱۳۹۶ ۱۴:۲۴