آرشیو اخبار - 03 مهر 1396

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

رئیس بهداشت ، ایمنی و محیط زیست شرکت ملی گاز ایران از کارکنان فاز 12 تقدیر کرد

با تشکیل اولین کمیته سلامت در پالایشگاه نهم مجتمع گاز پارس جنوبی، رئیس بهداشت ، ایمنی و محیط زیست شرکت ملی گاز ایران از مدیران و کارکنان این پالایشگاه تشکر وقدردانی نمود.
۳ مهر ۱۳۹۶ ۱۵:۳۴
صفحه ۱ از ۲