آرشیو اخبار - 22 مهر 1396

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

عملیات طرح کارورزی نیروهای بومی در مجتمع گاز پارس جنوبی کلید خورد

طرح کارورزی متقاضیان بومی در سال جاری، با حضور بیش از 200 نفر از جوانان جویای کار در بزرگترین مجتمع گازی کشور کلید خورد.
۲۲ مهر ۱۳۹۶ ۱۴:۴۵
صفحه ۱ از ۲