آرشیو اخبار - 18 مهر 1396

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

گزارش تصویری آیین تجلیل از کارکنان ایمنی و آتش نشانی در مجتمع گاز پارس جنوبی

گزارش تصویری آیین تجلیل از کارکنان پرتلاش وخستگی ناپذیر ایمنی و آتش نشانی در مجتمع گاز پارس جنوبی
۱۸ مهر ۱۳۹۶ ۱۵:۲۹
صفحه ۱ از ۲