آرشیو اخبار - 05 شهریور 1396

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

هضم زیستی آلاینده MEG بصورت پایلوت SBR در پالایشگاه چهارم گاز مجتمع گاز پارس جنوبی

برای اولین بار در مجتمع گاز پارس جنوبی عملیات هضم زیستی آلاینده MEG در پایلوت پالایشگاه چهارم مورد بررسی قرار گرفت.
۵ شهریور ۱۳۹۶ ۰۸:۱۷