آرشیو اخبار - 20 شهریور 1396

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

یک میلیارد دلار صرفه‌جویی با کاهش زمان تعمیرات اساسی

با کاهش دوره تعمیرات و توقف پالایشگاه‌ها در سالیان اخیر بیش از یک میلیارد دلار از محل تولید صرفه‌جویی شده که حدود 40 درصد از این صرفه‌جویی دستاورد امور بازرسی فنی مجتمع گاز است.
۲۰ شهریور ۱۳۹۶ ۱۳:۰۴
صفحه ۱ از ۳