آرشیو اخبار - 19 شهریور 1396

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

تاثیر کاهش زمان عملیات تعمیرات اساسی در سودآوری و تولید پایدار گاز

مسئول برنامه ریزی پالایشگاه دوم گفت: اولویت ها و اقدامات مهم تعمیراتی در عملیات تعمیرات اساسی سال جاری دقیق مورد شناسایی قرار گرفته و برنامه ریزی شده است و طبق برنامه زمان بندی شده نیز پایان خواهد یافت.
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱:۵۰
صفحه ۱ از ۵