آرشیو اخبار - 28 اَمرداد 1396

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

540 میلیارد ریال خرید از داخل کشور

سال گذشته در راستای حمایت از سازندگان داخلی، 540 میلیارد ریال خرید از داخل کشور انجام شد.
۲۸ اَمرداد ۱۳۹۶ ۱۵:۰۷
صفحه ۱ از ۵