آرشیو اخبار - 22 اَمرداد 1396

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

فازهای 17 و 18 هیچ مشکلی در تأمین خوراک از سکوها ندارند

حسن اسعدی، سرپرست پالایشگاه هفتم مجتمع گاز گفت:در حال حاضر خوراک دریافتی پالایشگاه به‌طور کامل از سکوها در حال دریافت است.
۲۲ اَمرداد ۱۳۹۶ ۱۰:۳۸
صفحه ۱ از ۳