آرشیو اخبار - 25 تیر 1396

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

توان عملیاتی و کنترل شرایط اضطراری در مجتمع گاز پارس جنوبی مورد سنجش قرار گرفت

با حضور مهندس حق بین رئیس مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکت ملی گاز ایران و هیئت همراه، توان عملیاتی و کنترل شرایط اضطراری مورد سنجش قرار گرفت.
۲۵ تیر ۱۳۹۶ ۱۵:۲۰
صفحه ۱ از ۲