آرشیو اخبار - 12 تیر 1396

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

میزان پساب فازهای 9 و 10 بیش از 65 درصد کاهش داشته است

سال گذشته پالایشگاه پنجم بیش از 22 میلیارد و 26 میلیون متر مکعب گاز دریافت کرده است، که این میزان نسبت به سال پیش از آن حدود 3 درصد رشد داشته است.
۱۲ تیر ۱۳۹۶ ۱۰:۴۴