آرشیو اخبار - 11 تیر 1396

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

تولید 25 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی از بزرگترین پالایشگاه گاز کشور

سال گذشته نزدیک به 25 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی از فاز 12 پارس جنوبی به شبکه سراسری تزریق شده است.
۱۱ تیر ۱۳۹۶ ۱۱:۴۳
صفحه ۱ از ۲