آرشیو اخبار - 03 خرداد 1396

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

فازهای جدید در مجتمع گاز پارس جنوبی آغازی برای صادرات گاز به گرجستان

افزایش تولید از فازهای جدید در مجتمع گاز پارس جنوبی موجب شده است ما در تجارت جهانی گاز و مذاکرات با کشورهای همسایه دست بالا را داشته باشیم.
۳ خرداد ۱۳۹۶ ۱۱:۴۶