آرشیو اخبار - 09 اردیبهشت 1396

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

تحقق بیش از 231 هزار نفر ساعت آموزش کارکنان رسمی در سال گذشته

رئیس آموزش نیروی انسانی مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: واحد آموزش مجتمع گاز پارس جنوبی با نگاه استراتژیک در جهت توسعه دانش و مهارت کارکنان توانسته است در سال گذشته بیش از 231 هزار نفر ساعت آموزش نیروهای رسمی را به ثبت برساند
۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۴:۳۰