آرشیو اخبار - 31 اردیبهشت 1396

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

برگزاری اولین نمایشگاه دستاوردها و توانمندی‌های واحد ارتباطات فناوری پالایشگاه نهم مجتمع گاز پارس جنوبی

اولین نمایشگاه از توانمندی‌های واحد ارتباطات فناوری اطلاعات با حضور مهندس رفیعی سرپرست پالایشگاه نهم در فاز 12 پالایشگاه نهم افتتاح گردید.
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۳:۳۴