آرشیو اخبار - 12 اردیبهشت 1396

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

برگزاری کارگاه آموزشی افسردگی و شیوه های رهایی از آن در پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی

کارگاه آموزشی افسردگی و شیوه های رهایی از آن ، با همکاری واحد بهداشت صنعتی ادارهHSE و آموزش، در سالن اجتماعات پالایشگاه اول برگزار گردید.
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۰:۵۹