آرشیو اخبار - 06 اسفند 1396

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

مقاله حمزه زارعی از مجتمع گاز پارس جنوبی بعنوان طرح برتر به مرحله ی نهایی راه یافت

حمزه زارعی، کارمند پژوهشگر و محقق مجتمع گاز پارس جنوبی توانست با ارائه مقاله به عنوان طراحی و تولید آنالایزر توتال سولفور در هفتمین جشنواره ملی دانایی خلیج فارس به عنوان طرح نوآورانه برتر انتخاب گردد و به مرحله نهایی راه یابد.
۶ اسفند ۱۳۹۶ ۱۲:۵۳
صفحه ۱ از ۴