آرشیو اخبار - 27 اسفند 1396

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

آوازه و شهرت مجتمع گاز پارس جنوبی به سرمایه ی عظیم تبدیل شده است

مدیرهماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران در جلسه معارفه و شروع به کار مدیر عامل مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: بزرگان صنعت نفت در مجتمع گاز پارس جنوبی حرکت های بزرگی را آغاز نمودند و اکنون آوازه و شهرت این مجتمع تبدیل به سرمایه ی بسیار عظیم شده است.
۲۷ اسفند ۱۳۹۶ ۱۵:۱۷
صفحه ۱ از ۲