آرشیو اخبار - 12 اسفند 1396

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

ثبت دستاوردهای بزرگ در سال جاری ماحصل تلاش شبانه روزی کارکنان و متخصصان پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی

رئیس تعمیرات فازهای 7،6 و 8 پارس جنوبی گفت: در سال جاری متخصصان و کارکنان پرتلاش پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی دستاوردهای بسیار مهم و عظیمی را به ثبت برسانند.
۱۲ اسفند ۱۳۹۶ ۱۱:۴۵