آرشیو اخبار - 08 بهمن 1396

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

حضور سازندگان داخلی در پایتخت انرژی کشور با حمایت کامل مجتمع گاز پارس جنوبی

سیاست های مهم مجتمع گاز پارس جنوبی حمایت گسترده از سازندگان داخلی همسو با ساخت تجهیزات و قطعات مورد نیاز پالایشگاه های مجتمع می باشد.
۸ بهمن ۱۳۹۶ ۱۲:۱۴