آرشیو اخبار - 05 دی 1396

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

اجرای دقیق بازرسی فنی در بخش برق موجب افزایش تولید مستمر و پایدار گاز در مجتمع گاز پارس جنوبی

رئیس بازرسی و کنترل فنی شرکت ملی گاز ایران در سومین نشست تخصصی بازرسان فنی برق شرکت های تابعه به میزبانی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی برگزار شد گفت: انجام رسالت بازرسی فنی در بخش های مختلف برق، ابزار دقیق، ارتباطات و فناوری اطلاعات در تمام سطوح عملیاتی در اولویت اول قرار دارد.
۵ دی ۱۳۹۶ ۱۲:۱۴