آرشیو اخبار - 04 دی 1396

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

اقدامات بسیار شایسته ی همسو با صدور مجوز کار و کنترل های لازم در مجتمع گاز پارس جنوبی انجام شده است

رئیس ایمنی و آتش نشانی شرکت ملی گاز ایران در چهارمین جلسه کار گروه تخصصی بازنکری مجموع مقررات صدور پروانه های کار شرکت ملی گاز گفت: شرح وظایف، انواع پروانه های کار و مکمل های آن از مهمترین موضوعات مورد بحث می باشد.
۴ دی ۱۳۹۶ ۱۵:۴۶
صفحه ۱ از ۴