آرشیو اخبار - 27 دی 1396

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

پروژه نرم افزاری پایش کنترل به لحظه رایانش ابری کل حیات یک قطعه در محیط های پالایشگاهی در مجتمع گاز پارس جنوبی رونمایی شد

همسو با دانش و فناوری در حوزه ساخت داخل، از پروژه نرم افزاری پایش کنترل به لحظه رایانش ابری کل حیات یک قطعه در محیط پالایشگاهی در مجتمع گاز پارس جنوبی رونمایی شد.
۲۷ دی ۱۳۹۶ ۰۸:۳۵