آرشیو اخبار - 16 دی 1396

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

تولید اتان در پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی افزایش یافت

با پایان عملیات تعمیرات اساسی بر روی خط دریافت گاز فاز 16 پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی و بهینه سازی های فرایندی انجام شده، میزان اتان تولیدی در این پالایشگاه افزایش یافت.
۱۶ دی ۱۳۹۶ ۱۴:۰۸
صفحه ۱ از ۲