آرشیو اخبار - 30 فروردین 1396

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

واحد بهداشت پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی، عنوان واحد نمونه در پارس جنوبی را کسب نمود

بهداشت HSE پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی، عنوان برترین واحد بهداشت شرکت‌های فعال صنعت نفت در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس را کسب نمود.
۳۰ فروردین ۱۳۹۶ ۱۲:۵۱
صفحه ۱ از ۳