آرشیو اخبار - 27 فروردین 1396

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

اجرای بیش از 1500 پیشنهاد در مجتمع گاز پارس جنوبی محقق شد

دبیر شورای همیاری و مشارکت کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی، از اجرای بیش از 1500 فقره پیشنهاد از پیشنهادهای کارکنان ، در مجتمع گاز پارس جنوبی خبر داد .
۲۷ فروردین ۱۳۹۶ ۱۵:۴۲
صفحه ۱ از ۶