آرشیو اخبار - 16 فروردین 1396

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

کارنامه‌ی تولید و زیست محیطی بزرگترین پالایشگاه کشور درخشان است

رئیس عملیات تصفیه آب و تولید برق و بخار پالایشگاه نهم گفت: پس از تغییر و تحولات اساسی، اکنون پالایشگاه نهم از نظر شاخص‌های تولید و زیست محیطی دارای کارنامه‌ی بسیار درخشان است.
۱۶ فروردین ۱۳۹۶ ۱۱:۴۰