آرشیو اخبار - 26 اسفند 1395

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

مشارکت همه‌جانبه مجتمع گاز پارس جنوبی در بازسازی ردیف دوم گازی فازهای 20و21

مدیرعملیات مجتمع گاز پارس جنوبی از مشارکت همه جانبه این مجتمع در بازسازی ردیف دوم گازی فازهای 20و21 خبر داد.
۲۶ اسفند ۱۳۹۵ ۱۱:۵۸