آرشیو اخبار - 22 اسفند 1395

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

انتصاب مدیر تعالی سازمانی مجتمع گاز پارس جنوبی

با صدور حکمی از سوی مهندس حسنی، محمد رضا مصلائی به عنوان مدیر تعالی سازمانی مجتمع گاز پارس جنوبی منصوب شد.
۲۲ اسفند ۱۳۹۵ ۱۱:۲۸