آرشیو اخبار - 09 بهمن 1395

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

انتصاب سرپرست خدمات اداری و اجتماعی مجتمع گاز پارس جنوبی

با صدور حکمی از سوی محمد رضا بابایی، مدیر منابع انسانی، علی‌اکبر قره‌بیگلو به عنوان سرپرست خدمات اداری و اجتماعی مجتمع منصوب شد.
۹ بهمن ۱۳۹۵ ۱۶:۰۶