آرشیو اخبار - 25 بهمن 1395

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

رعایت الگوهای زیست محیطی یکی از اهداف بسیار مهم و استراتژیک مجتمع عظیم گازی کشور می‌‌باشد

مدیر پالایشگاه اول شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نشست تشکل های زیست محیطی شهرستانهای پیرامون پارس جنوبی گفت:رعایت الگوهای زیست محیطی یکی از اهداف استراتژیک مجتمع گازپارس جنوبی می‌باشد.
۲۵ بهمن ۱۳۹۵ ۱۰:۵۶
صفحه ۱ از ۲