آرشیو اخبار - 12 بهمن 1395

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

یکی از مهمترین دستاوردهای مجتمع گاز پارس جنوبی در برداشت پایدار از منابع، کاهش مشعل سوزی می باشد

رئیس امور بهداشت و ایمنی و محیط زیست مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: مسیر تعالی مجتمع گاز پارس جنوبی، از تولید محور، رویکرد مشتری‌گرایی و تمرکز بر خواسته‌های آن فراتر رفته و در راستای مسئولیت‌پذیری در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی گام‌های بسیار مهمی برداشته است.
۱۲ بهمن ۱۳۹۵ ۱۱:۳۰