آرشیو اخبار - 11 بهمن 1395

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]

عملیات جمع‌آوری گازهای دی اکسید کربن و تبدیل آن به ارزش افزوده در پالایشگاه‌های مجتمع گاز پارس جنوبی

با حضور هیأتی متشکل از مشاوران ژاپنی،جایکا و کارشناسان ایرانی، عملیات جمع‌آوری گازهای دی اکسید کربن و تبدیل آن به ارزش افزوده در پالایشگاه‌های مجتمع گاز پارس جنوبی مورد ارزیابی قرار گرفت.
۱۱ بهمن ۱۳۹۵ ۱۶:۳۲
صفحه ۱ از ۲